ที่มีปัญหากับการทำบัญชีไม่ถูกต้อง

ที่ต้องการจัดการงบกำไร - ขาดทุนด้วยตัวเอง

 

ที่ต้องการทบทวนและศึกษาเกี่ยวกับบัญชีเพิ่มเติม

 

จัดสอนโดย "ผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง"

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน และเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

- จบการศึกษาขั้นปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ก่อนที่จะออกมาตั้งบริษัทเอง ผู้สอนเคยทำงานให้กับบริษัทข้ามชาติ Transocean Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทรับขุดเจาะน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก

- ผู้ก่อตั้งบริษัท KC Investor Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในกิจการดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจสำนักงานบัญชี
2. ธุรกิจสัตว์เลี้ยง (แมว) (ผู้สอนรักแมวครับ >.<)
3. ธุรกิจ Online Digital Agency
4. ธุรกิจ Training and Education
5. ธุรกิจ นำเข้าส่งออกสินค้าไปยัง Amazon USA

จัดสอนโดย "ผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง"

"บัญชี" ไม่ใช่เรื่อง "ยาก"

...ถ้าคุณมีตัวช่วยที่ดี...

.................................................................

เราขอชวนคุณ มาเรียนรู้ด้วยกันกับเรา

คอร์สเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับคนที่ต้องการความก้าวหน้า

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ จากประสบการณ์จริง

©2019 meeting2u.com All rights reserved.